Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
fax: (32) 282-96-16
e-mail: parafia@trojca.net


Dzisiejsza Liturgia Słowa

Róże różańcowe

Jakie cele stawia sobie grupa?
Poprzez wspólną i indywidualną modlitwę każdy z członków pragnie pielęgnować i pogłębić swoją wierność Bogu, wytrwać w dobrym oraz siebie i bliźnich bronić przed atakami złego ducha.
            Nasza wspólnota wspiera również materialnie afrykańskie dziecko w ramach „adopcji serca” przekazując pieniądze na jego utrzymanie i edukację.
 
Obowiązki członków:
            Każdy członek róży różańcowej pogłębia swą zażyłą przyjaźń z Maryją, oddając Jej cześć i naśladując Jej cnoty. Służy temu codzienna modlitwa jedną tajemnicą różańcową(dziesiątką różańca) w intencjach misyjnych, papieskich i parafialnych.
 
Terminy spotkań:
Raz w miesiącu, w pierwszą sobotę o godz. 800, członkowie róż różańcowych uczestniczą we Mszy świętej odprawianej w ich intencji oraz za tych, którzy odeszli już do wieczności. Po Mszy świętej, w kościele, ma miejsce spotkanie każdej róży ze swoim delatorem i następuje wymiana tajemnic oraz krótkie omówienie bieżących spraw dotyczących wspólnoty.
Raz na kwartał ma miejsce spotkanie delatorów z ks. Opiekunem (Jest nim ks. Grzegorz Sokalski), a dwa razy w roku spotkanie wszystkich członków wspólnoty.
Świeckim liderem wspólnoty jest Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii, Pan Zygmunt Jendroszek.
 

Róże w naszej parafii wciąż czekają na nowych członków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby powstawały nowe róże np. dziecięca czy młodzieżowa.