• 1.JPG
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.JPG
 • 12.JPG
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg

Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
e-mail: parafia@trojca.net

Numer konta:
03 10902011 0000 0005 3205 8531
Santander Bank Polska I/O/BYTOM


Msze Święte w niedziele:

800, 930 - suma,
1030 - dla rodziców z małymi dziećmi w kaplicy Dzieciątka Jezus,
1100, 1230, 1700

Msze Święte w dni powszednie: 800, 1800

Msze Święte w święta zniesione:
800, 930, 1630, 1800


Spowiedź w naszej parafii:
15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800


Kancelaria parafialna:
wtorek, czwartek 1530 - 1730
środa, piątek 900 - 1100

sprawy przedmałżeńskie
piątek 1630 - 1730 (za wyjątkiem wakacji)

Należy zgłosić się trzy miesiące przed ślubem.

W sprawach nagłych i w sprawach pogrzebu można się zgłaszać także poza wyznaczonymi godzinami.

Dzisiejsza Liturgia Słowa

Sakramenty

I Komunia Święta 2021

Następne spotkanie dla rodziców:

Środa 5 maja 18.45 w kościele

 

Podział na grupy komunijne

 

Sobota 15 maja, godzina 11.00

 1. Boruszewski Szymon
 2. Chmura Maja
 3. Dopierała Tomasz
 4. Grek Bryan
 5. Jakubiak Roksana
 6. Komorowska-Wilczek Karen
 7. Kwaśniak Karol
 8. Pawełek Maksymilian
 9. Socha Sławomir
 10. Stypa Dominik
 11. Szczepańska Wiktoria
 12. Szczudłowski Paweł
 13. Więckiewicz Kinga
 14. Zagórski Fabian

 

Niedziela 16 maja, godzina 9.30

 1. Banert Patrycja
 2. Dziki Kamil
 3. Filipczyk Julia
 4. Frączek Filip
 5. Galej Jan
 6. Grochacki Seweryn
 7. Hek Alex
 8. Hek Kacper
 9. Janic Dominika
 10. Janik Ewa
 11. Kiełbowicz Olivier
 12. Kowalski Szymon
 13. Lenczewski Maciej
 14. Michalski Piotr
 15. Pyrek Paulina
 16. Szczerba Liwia
 17. Tabiszewska Natalia
 18. Zawada Magdalena
 19. Zawada Siemon

 

Niedziela 16 maja, godzina 12.30

 1. Choromański Kacper
 2. Ciastoń Julia
 3. Janocha Jakub
 4. Jacalska Oliwia
 5. Kosiak Julia
 6. Kupczyk Paulina
 7. Kwiatkowski Paweł
 8. Letkiewicz Kacper
 9. Majchrzak Marcelina
 10. Nawrocka Maja
 11. Piech Franciszek
 12. Plath Justyna
 13. Pluta Maciej
 14. Skrzypiński Marcel
 15. Walczak Lena
 16. Zygmunt Maria
 17. Żurawska Anastazja
 18. Unger Lidia
 19. Urbańczyk Amelia

Małżeństwo

Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych do udzielenia sobie sakramentu małżeństwa

 

KARTA INFORMACYJNA NA ROK 2023

Pobierz kartę

 

1. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

Odbywają się przy parafii św. Jacka w poniedziałki o godz. 19:00 według poniższego terminarza. Tam, gdzie jest „N” oznacza, że daną naukę należy odbyć w innym miesiącu.

 Pobierz terminarz

 Podpisy potwierdzające uczestnictwo w katechezach zbieramy na oficjalnej KARCIE OBIEGOWEJ PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60,00 PLN otrzymujemy ZAŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia

 

2. DZIEŃ SKUPIENIA

W wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00. Wybieramy jeden z poniżej podanych terminów 18.02.2023r., 18.03.2023r., 20.05.2023r., 17.06.2023r, 16.09.2023r., 18.11.2023r.

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 

3. SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Numer kontaktowy do osób prowadzących: Pani Maria Kleiman 692294038 oraz Pani Elżbieta Iwanaszko 501532006 

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90,00 PLN.

 

4. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

Przynosimy ze sobą: świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące; w kancelarii parafialnej, w której zgłaszamy się po otrzymanie świadectwa zaznaczamy, że jest to dokument do ślubu (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu), kościelny dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (Uwaga! Nie honoruje się świadectw szkolnych), dowód osobisty i ewentualnie dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Te dokumenty są ważne tylko 3 miesiące)

 

5. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ

W tym dniu jest ostatni termin na dostarczenie Zaświadczeń, o których mowa w punktach 1-3 oraz ewentualnie brakujących dokumentów (zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach i dokumentów USC dla ślubu konkordatowego)

 


Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje katechezy i dzień skupienia.

Informacje o terminach i miejscach na www.dorodzin.pl oraz przez kontakt telefoniczny: 32 279 03 67 lub 507 389 948

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Pierwszą komunię dziecko przyjmuje we własnej parafii. To parafia, a nie szkoła, odpowiada za religijne wychowanie i duchowe dojrzewanie człowieka. Przygotowanie do komunii daje dziecku jedyną i niepowtarzalną okazję, by związać się z parafią, ze swoim kościołem, ze swoimi księżmi, tym bardziej, że w szkole ma często kontakt z katechetami spoza parafii. Krzywdą dla dziecka jest posyłanie go do komunii wraz z klasą, która jest tworem jedynie chwilowym i w przyszłości nie będzie się liczyć. Dziecko oderwane od swej macierzystej parafii nie będzie się z nią identyfikować i nie powie o niej „moja parafia”.
 
Stały termin uroczystości I komunii w parafii: to III niedziela maja (w tym roku 21 maja 2023) na Mszy świętej o 930.
 
W parafii obowiązują jednolite stroje komunijne (oczywiście inne dla chłopców i dziewcząt).
 
Przygotowanie prowadzi ks. Proboszcz Dariusz Grzeszczak.
 
Obowiązki kandydata do Pierwszej komunii:
 
1. Katecheza przy parafii w małych grupach (środa – 1600 lub 1700 - zgodnie z podziałem na grupy) - rodzice mogą uczestniczyć w katechezie
 
Terminy katechez: 14 września, 5 października, 12 października, 09 listopada, 16 listopada, 07 grudnia, 14 grudnia, 08 lutego, 15 lutego, 08 marca, 15 marca, 12 kwietnia, 19 kwietnia oraz próby przed uroczystością w maju
 
2. Niedzielna msza święta dla dzieci - godz. 1100 lub lub msza rodzinna (dzieci wraz z rodzicami) o 1800 w następujących terminach: 11 września, 16 października, 20 listopada, 18 grudnia, 08 stycznia, 19 lutego, 19 marca, 16 kwietnia, 18 czerwca.
 
Po mszach rodzinnych odbywa się spotkanie organizacyjne w domu katechetycznym. 
 
Podręcznik: Mały Katechizm, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole. Obowiązuje również zeszyt.
 
Katechezy dla dzieci przy Parafii będą się odbywać w trzy pierwsze czwartki miesiąca. W czwartym tygodniu każdego miesiąca, zamiast katechezy dla dzieci, będzie katecheza dla rodziców o 1845 w kaplicy Dzieciątka Jezus. O każdej takiej katechezie przypomnimy poprzez ogłoszenia parafialne i zapis do zeszytu dziecka.
 

W przypadku dzieci ochrzczonych poza Parafią Trójcy Świętej trzeba obowiązkowo do końca grudnia dostarczyć akt chrztu dziecka (może być pamiątka chrztu) 

Chrzest

Chrzty udzielane są w II niedzielę miesiąca, podczas Mszy świętej o godz. 1230.

Dziecko do chrztu zgłaszają rodzice w kancelarii swojej parafii. Zgłaszając dziecko należy mieć ze sobą: akt urodzenia dziecka oraz dane rodziców chrzestnych.

Rodzice podejmują odpowiedzialność za wychowanie dziecka w wierze.

Nauka przed chrztem ma miejsce w kościele, w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 1615.

Po nauce istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.

Rodzic chrzestny to ktoś, kto będzie wspomagał naturalnych rodziców dziecka w katolickim jego wychowaniu. W obrzędzie chrztu może uczestniczyć tylko ojciec chrzestny lub tylko matka chrzestna. Nie może być natomiast dwóch ojców lub dwóch matek chrzestnych.

Chrzestnym może zostać ten, kto:

 • ukończył 16 lat
 • przyjął sakrament bierzmowania
 • jest katolikiem wyznającym swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła
 • jeśli chrzestny jest z innej parafii, to powinien przedłożyć zaświadczenie od swojego proboszcza (zgodnie z miejscem aktualnego pobytu), że może być chrzestnym 
Rodzicami chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez żadnych zobowiązań prawnych) oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji.

Katolik, który nie spełnia warunków, aby być rodzicem chrzestnym nie może również zostać świadkiem chrztu. Funkcja świadka zarezerwowana jest dla osób ochrzczonych należących do niekatolickich wspólnot chrześcijańskich (protestanci, anglikanie). Mogą one pełnić funkcję świadka tylko wtedy, gdy jest wyznaczony katolicki rodzic chrzestny.

Chrzest (podobnie jak inne sakramenty) jest dla ludzi wierzących. Zasadniczo nie odmawia się chrztu dzieciom rodziców żyjących w związku niesakramentalnym. Wtedy jednak (poza sytuacją, gdy istnieje przeszkoda do zawarcia małżeństwa) zobowiązuje się rodziców dziecka do kilku indywidualnych spotkań przed chrztem. Ich celem jest rozmowa, pytanie o wiarę, rozbudzenie wiary. Przygotowanie takie trwa do miesiąca.

Sakrament pokuty

Spowiedź w naszej parafii:

15 minut przed mszą świętą,
sobota 1700 - 1800,
pierwszy czwartek, piątek, sobota miesiąca 1700 - 1800

 

Stały konfesjonał w kościele WNMP przy Rynku:

poniedziałek - piątek 1500 - 1700