Parafia Rzymskokatolicka
pod wezwaniem Trójcy Świętej

ul. Kwietniewskiego 1
41-902 Bytom

tel: (32) 281-16-81
fax: (32) 282-96-16
e-mail: parafia@trojca.net


Dzisiejsza Liturgia Słowa

Realizacja dekretu biskupa gliwickiego Jana Kopca

W związku z dekretem biskupa gliwickiego Jana Kopca z dnia 14 marca 2020 r. informujemy:

  1. Z dniem dzisiejszym odwołane są WSZYSTKIE MSZE Z UDZIAŁEM WIERNYCH. Kapłani sprawować będą msze bez udziału ludu w powierzonych im na dany dzień intencjach.
  2. Każdego dnia sprawowana będzie również Msza Święta do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
  3. Biskup Gliwicki udziela wszystkim diecezjanom i przebywającym na terenie DIECEZJI DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UDZIAŁU W NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ. Jednocześnie przypomina i zachęca do uczestnictwa w mszy świętej poprzez środki społecznego przekazu.
  4. Wszelkie nabożeństwa (Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa i inne nabożeństwa parafialne) zostają odwołane. Odwołane zostają także rekolekcje parafialne, pielgrzymki i spotkania formacyjne grup parafialnych.
  5. UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE będą ograniczone wyłącznie do ostatniej stacji – „na cmentarzu” z udziałem tylko najbliższej rodziny (do 50 osób). Msza w intencji zmarłego może odbyć się bez udziału wiernych w dniu pogrzebu lub w późniejszym terminie – po ustaleniu z rodziną zmarłego.
  6. Kościół parafialny będzie otwarty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 15 do 18. Trwać będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi.
  7. Kapłani codziennie o 20.30 będą się modlić różańcem bez udziału wiernych. Zachęcamy do duchowej łączności i modlitwy rodzinnej w domach.
  8. Zawieszona została posługa Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Chorych odwiedzać będą kapłani WYŁĄCZNIE w niebezpieczeństwie śmierci.
  9. Kancelaria parafialna będzie NIECZYNNA. We wszystkich sprawach kancelaryjnych prosimy o kontakt telefoniczny

DEKRET OBOWIĄZUJE DO 29 MARCA 2020 r.

Duszpasterze parafii

Pełna treść dekretu biskupa