Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu


 

Projekt: „Remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu”

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy

 

Wartość projektu: 459 400,00 zł

 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI): 390 490,00 zł

 

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 45 940,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest remont budynku kościoła p.w. Świętej Trójcy w Bytomiu zlokalizowanego u zbiegu ul. Kwietniewskiego i Piekarskiej, w ścisłym śródmieściu Bytomia i centrum obszaru rewitalizacji. Prace w ramach projektu mają przyczynić się do poprawy stanu i zwiększenia atrakcyjności obiektu dziedzictwa kulturowego wpisanego do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolić na rozszerzenie oferty kulturalnej parafii. Rzeczową realizację projektu zaplanowano na I-IV kwartał 2018 r.

 

Część elewacji kościoła objęta zakresem projektu: