Rzymsko-Katolicka Parafia Świętej Trójcy w Bytomiu

Sprawy pogrzebowe i cmentarne


Wprowadzenie
 
W obrzędach pogrzebowych swoich dzieci Kościół modli się o to, aby przeszli oni oczyszczenie duszy i mogli być przyjęci do grona świętych i wybranych w niebie.
Dlatego Kościół składa za zmarłych Eucharystyczną Ofiarę, pamiątkę Chrystusa i modli się za nich (z obrzędów pogrzebu).
Z tej przyczyny obrzędy pogrzebu osoby wierzącej zasadniczo powinny być połączone z Mszą Świętą sprawowaną w jej intencji.
W parafii Trójcy Świętej Msze Święte pogrzebowe odprawiane są w odremontowanej i służącej tylko temu celowi kaplicy cmentarnej, która znajduje się na terenie zabytkowego cmentarza Mater Dolorosa przy ulicy Piekarskiej. Stąd, po Mszy i Ostatnim pożegnaniu, wyrusza procesja na cmentarz, który będzie miejscem pochówku.
Parafia Trójcy Świętej administruje trzema bytomskimi cmentarzami: Mater Dolorosa, Mater Dolorosa II oraz cmentarzem przy ulicy Kraszewskiego.
Formalności:
 
W pierwszej kolejności trzeba uzgodnić dzień i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej (można to zrobić nawet poza godzinami pracy kancelarii).
Następnie kontaktujemy się z zakładem pogrzebowym i zarządcą odpowiedniego cmentarza.
Ostateczne formalności załatwiamy w kancelarii parafialnej, gdy mamy już odpowiednie dokumenty (akt zgonu i zgodę na pogrzeb jeśli zmarły zamieszkiwał przed śmiercią poza Parafią Trójcy Świętej).
 
Biuro Cmentarne Parafii Trójcy Świętej (ul. Piekarska 71) mieści się na skrzyżowaniu ulic: Piekarska i Aleja Legionów.
Czynne jest od poniedziałku do piątku od 1100 do 1430
Tel. (32)2811121 
 
Formalności związane z miejscem grobowym:
 
Miejsce grobowe przy pogrzebie jest opłacane na 20 lat (wraz z opłatą administracyjną: woda, śmieci). Po 20 latach należy przedłużyć opłatę (pokładne). Można to zrobić na dwa sposoby:
- w biurze cmentarnym w godzinach pracy
- przelewem na konto parafialne (oczywiście po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z biurem cmentarza w celu uzgodnienia wysokości składki)
 
Konto parafialne:
BZ WBK S.A. I/O/BYTOM 03 10902011 0000 0005 3205 8531 
 
W tytule przelewu należy podać lokalizację grobu (cmentarz, pole, numer grobu)

 

Po zaksięgowaniu wpłaty pokwitowanie cmentarne zostanie wysłane na podany adres korespondencyjny.
 
 

Regulamin cmentarza

 

Załączniki:

Pełnomocnictwo

Protokół przekazania terenu i pozwolenie na wykonanie robót kamieniarskich

Protokół odbioru terenu