Małżeństwo


Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych
do udzielenia sobie sakramentu małżeństwa

KARTA INFORMACYJNA NA ROK 2018
Pobierz kartę

 

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

 

odbywają się w domu parafialnym parafii Wniebowzięcia NMP przy Rynku w poniedziałki o godz. 19:00 według poniższego terminarza. Tam, gdzie jest „N” oznacza, że daną naukę należy odbyć w innym miesiącu.

 

Katecheza/miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pierwsza N 05 05 09 07 04 02 06 03 01 05 03

Druga

N

12

12

16

11

11

09

13

10

08

12

10

Trzecia

N

19

19

23

18

18

16

20

17

15

19

17

Czwarta

N

26

26

30

25

25

23

27

24

22

26

N

 Pobierz terminarz

 

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej KARCIE OBIEGOWEJ PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 pln otrzymujemy ZAŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.

 

II. DZIEŃ SKUPIENIA

 

W wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00  wybieramy jeden z poniżej podanych terminów:

21 I,

10 III,

22 IV,

16 VI,

22 IX,

10 XI

 

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 

III. SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

Numer kontaktowy do osób prowadzących:

Pani Maria Kleiman 692294038

oraz

Pani Elżbieta Iwanaszko 501532006

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 pln

 

IV. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

  

Przynosimy ze sobą: świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące; w kancelarii parafialnej, w której zgłaszamy się po otrzymanie świadectwa zaznaczamy, że jest to dokument do ślubu (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu), kościelny dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (Uwaga! Nie honoruje się świadectw szkolnych), dowód osobisty i ewentualnie dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Te dokumenty są ważne tylko 3 miesiące)

 

V. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ

 

W tym dniu jest ostatni termin na dostarczenie Zaświadczeń, o których mowa w punktach I-III oraz ewentualnie brakujących dokumentów (zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach i dokumentów USC dla ślubu konkordatowego)

 
Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje katechezy i dzień skupienia.

Informacje o terminach i miejscach na www.dorodzin.pl oraz przez kontakt telefoniczny 32 279.03.67 lub 507.389.948

 

Niech Chrystus Was błogosławi i uświęci Waszą miłość w sakramencie małżeństwa.